Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.06.2012 20:24 - Закон за движение по пътищата - BG
Автор: aidasv Категория: Други   
Прочетен: 4184 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 30.06.2012 20:32


image
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
lex.bg/laws/ldoc/2134649345

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

В сила от 01.09.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., доп. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 10 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА

www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C0ACA3F9-5635-4D15-BC56-8887EE27CAB6/0/PPZDvP_BG.pdf


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА
В сила от 01.06.1996 г.
Приет с ПМС № 36 от 05.03.1996 г.
Обн. ДВ. бр.25 от 22 Март 1996г., попр. ДВ. бр.72 от 23 Август 1996г.,
изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ.
бр.34 от 1 Април 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10
Юни 2008г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август
2011г.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Листовки
listovkite.com/catb.php


image

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Контролни Точки - нарушения, отнемане, възстановяване image Контролни Точки - нарушения, отнемане, възстановяване От 04 февруари 2011 г. е в сила Наредба № IЗ-1959 за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат. Тя отменя Наредба І-139/ 2002 г. Новата наредба предвижда строги санкции за ползване на антирадари; за управление на МПС, след употреба на алкохол и за водачи, които откажат да бъдат проверени за употреба на алкохол и упойващи вещества. Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки Отнемане на точки, загуба на правоспособност Възстановяване на отнетите точки Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки За управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително се отнемат 10 контролни точки. Ако водачът е заловен повторно да упрявлява МПС, след употреба на алкохол с посочената концентрация, му се отнемат 13 контролни точки. На водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол (или упойващи вещества), или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта се отнемат 12 контролни точки. За използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на се отнемат 10 контролни точки. За превишаване на разрешената максимална скорост се отнемат, съответно: - от 21 до 30 км/ч. включително - 3 контролни точки; - от 31 до 40 км/ч. включително - 7 контролни точки; - от 41 до 50 км/ч. включително – 10 контролни точки; - над 51 км/ч - 12 контролни точки. При повторно превишаване на скоростта на движение с над 31 км/час се отнемат 13 контролни точки. По 8 контролни точки се отнемат: - за неправилно преминаване през пешеходна пътека; - неправилно преминаване покрай спирка на обществен транспорт или покрай спиращ или спрял автобус; - за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването; - за неползване на предпазен колан или за носене на каска. За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (стоп) се отнемат 7 контролни точки, а за престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели МПС - 6 точки. 6 контролни точки се отнемат и на водач, заловен да управлява МПС без да притежава съответното свидетелство за управление или когато то му е отнето по реда на чл. 171, т. 1 Закона за движение по пътищата, както и за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство (без устройство”свободни ръце”) Отнемане на 5 контролни точки е санкцията за: - неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение превозно средство или невземане на мерки за своевременното му отстраняване от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението ; - управление на технически неизправно МПС, на което е забранено движението по пътя (ключително и до място за отстраняване неизправността); - неспазване на сигналите на светофара, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, ако това е създало непосредствена опасност за движението; - неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване или заобикаляне, ако от това е създало непосредствена опасност за движението; - неспазване на правилата за използване светлините на превозното средство; неспазване правилата за престой, паркиране и използване на пътното платно - управление на технически неизправно превозно средство, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението; - нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез; 4 контролни точки се отнемат : - за навлизане след знак, забраняващ влизането или за движение в забранената посока на еднопосочен път; - неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението; - неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище . За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 контролни точки. Отнемане на точки, загуба на правоспособност Първоначалният максимален размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39, независимо от опита му зад волана. Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление за констатирано нарушение. При налагане на наказания за нарушенията, посочени в Наредба ІЗ-1959, в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки. Еднократно не се отнемат контролни точки на водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания". Такъв талон се издава на водач, който няма наказания за нарушения на правилата за движение от първоначално придобиване на праводпособност и има стаж не по-малко от 6 г., считано от 15.10.2002 г. Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно свидетелството си за управление в сектор "Пътна полиция". При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат, като му налага и парична санкция. Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса. Възстановяване на отнетите точки Лице, което е загубило правоспособност, може да я възстанови чрез полагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи. Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение: Ако желае да възстанови отнетите му за нарушения контролни точки, преди да е изчерпал определения лимит от 39 точки, водачът може да премине допълнително обучение, като получи за това официален документ и го представи в съответната служба на МВР. Водачът може да възстанови контролни точки по този ред само веднъж в рамките на една година. Броят на възстановените по този ред точки не може да надвишава една трета от първоначалния лимит / т.е. 13 точки/, а сборът на наличните и възстановени точки не може да надхвърля този лимит.
www.shofior.com/documents.html


Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки image

 Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

За управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 на промила (включително) се отнемат 10 контролни точки. Ако водачът е заловен повторно да упрявлява МПС, след употреба на алкохол с посочената концентрация, му се отнемат 13 контролни точки. На водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол (или упойващи вещества), или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта се отнемат 12 контролни точки.

 

За използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на се отнемат 10 контролни точки.

 За превишаване на разрешената максимална скорост се отнемат, съответно:
 - от 21 до 30 км/ч. включително - 3 контролни точки;
 - от 31 до 40 км/ч. включително - 7 контролни точки;
 - от 41 до 50 км/ч. включително – 10 контролни точки;
 - над 51 км/ч - 12 контролни точки.
При повторно превишаване на скоростта на движение с над 31 км/час се отнемат 13 контролни точки.

По 8 контролни точки се отпемат:
- за неправилно преминаване през пешеходна пътека;
- неправилно преминаване покрай спирка на обществен транспорт или покрай спиращ или спрял автобус;
- за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
- за неползване на предпазен колан или за носене на  каска.

За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (стоп) се отнемат 7 контролни точки, а за  престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели МПС  - 6 точки.

6 контролни точки се отнемат и на водач, заловен да управлява МПС без да притежава   съответното свидетелство за управление или когато то му е отнето по реда на чл. 171, т. 1 Закона за движение по пътищата, както и за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство (без устройство”свободни ръце”) 

Отнемане на 5 контролни точки е санкцията за:
- неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение превозно средство или невземане на мерки за своевременното му отстраняване от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението ; 
- управление на технически неизправно МПС, на което е забранено движението по пътя (ключително и до място за отстраняване неизправността);   
- неспазване на сигналите на светофара,  пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, ако това е създало непосредствена опасност за движението;
- неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване или заобикаляне, ако от това е създало непосредствена опасност за движението; 
- неспазване на правилата за използване светлините на превозното средство; неспазване правилата за престой,  паркиране и използване на пътното платно
- управление на технически неизправно превозно средство, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението;
- нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез; 

4 контролни точки се отнемат :
- за навлизане след знак, забраняващ влизането или за движение в забранената посока на еднопосочен  път;
- неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението; 
-  неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище  .

За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 контролни точки.

www.starazagora.mvr.bg/Service/KAT+-+usluga+3-1.htm
Тагове:   пътища,


Гласувай:
2
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: aidasv
Категория: Други
Прочетен: 2619590
Постинги: 1607
Коментари: 1245
Гласове: 22756